ANA 日本優惠 來回大阪$2,500起

0
204

全日空 (ANA) 加入淡季減價戰,7月10日前出發,一人成行,來回大阪只需 $2,500,連稅$3,241!

ana


優惠期由即日起至6月6日,出發日期6月2-26日及7月2-10日,逗留期最長 7 日。Check 過系統,過半數日子有得減。

香港至大阪 NH176 15:20 – 20:00
大阪至香港 NH175 10:45 – 13:45

日期: 2014 年 5 月 20 日 至 2014 年 6 月 6 日 (優惠期)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here